Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkomna till Weibulls podd Smaklöken. Vi pratar om allt som finns i trädgården. Vi vill inspirera och skapa lust till att odla. 

Programledare och producent är Tomas Tränkner

Nov 2, 2023

I anslutning till Gröna Rehabs verksamhet har Eva Sahlin forskat om det grönas betydelse för rehabilitering av stressrelaterad ohälsa.  Hon berättar att individer som spenderar tid i naturen eller trädgården har visat minskad stress, förbättrad koncentration och motorik samt ökat välbefinnande.


Oct 19, 2023

Om du stannar upp, öppnar dina sinnen och är närvarande i naturen kan det bidra till att göra dig mer avkopplad och mindre stressad. Det menar Linnea Larsson, socionom och naturguide och Malin Odenhall, fysioteraput som berättar om naturpromenaderna på Gröna Rehab. Tilllsammans med deltagarna upptäcker de...


Oct 12, 2023

Hanna Berko, trädgårdsmästare och Anna Brissman, arbetsterapeut berättar om rehabträdgården på Gröna Rehab. De pratar om hur trädgården är utformad för personer med utmattningssyndrom och trädgårdens terapeutiska syfte. Det handlar om trädgårdens olika element och aktiviteter, att dra ner tempot och...


Oct 5, 2023

Gröna Rehab är en verksamhet inom Västra Götalandsregionensom vänder sig till nyanställda inom Västra Götalandsregionen som har en stressrelaterad ohälsa. Marja Abrahamsson, sektionsledare och Emelie Rödström, psykoterapeut berättar om Gröna Rehab. Verksamheten är arbetslivsinriktad och bygger på den...


Apr 24, 2023

Joel Bråthén är gäst och berättar om hur du lyckas med din gräsmatta. Joel är trädgårdsmästare och produktspecialist på Weibulls och menar att gräsmattan skall passa din ambitionsnivå och växtförhållanden. Vi pratar om hur du kan skapa den gräsmatta du vill ha genom rätt val av gräsfröer och hur du...